Privacy Policy

Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www. about-kids.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností ABOUT KIDS, s.r.o., IČO: 097 91 591 se sídlem Rosice, Janáčkova 1508, PSČ  665 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 120938.

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností ABOUT KIDS, s.r.o. v souladu s právním řádem České republiky.

ABOUT KIDS, s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

ABOUT KIDS, s.r.o. neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek ABOUT KIDS, s.r.o. Pro aktuální informace kontaktujte ABOUT KIDS, s.r.o.prostřednictvím e-mailu: jovana@about-kids.cz

ABOUT KIDS, s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

ABOUT KIDS, s.r.o., IČO: 097 91 591 se sídlem Rosice, Janáčkova 1508, PSČ  665 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 120938 („Správce“), má zájem efektivně komunikovat se svými zákazníky a aktivně přijímat dotazy, přání a připomínky týkající se produktů společnosti a jejího působení na trhu, k čemuž mimo jiné slouží kontaktní formulář umístěný na internetových stránkách společnosti. Účelem zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře je zpětné kontaktování tazatele a doručení odpovědí na vložené přání, dotaz či připomínku.
Osobní údaje tazatele jsou zpracovávány v rozsahu informací uvedených tazatelem do kontaktního formuláře a pouze po dobu 60 kalendářních dnů ode dne udělení tohoto souhlasu.

Osobní údaje tazatele nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje tazatele osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. tvůrci webových stránek). Aktuální seznam zpracovatelů bude zaslán po vyžádání na adrese jovana@about-kids.cz.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Tazatel má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. Tazatel nemá zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje Správci. Pokud však tazatel své údaje Správci neposkytne, nebude mu možné doručit odpověď na jeho dotaz, přání či připomínku.

Tazatel má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má tazatel právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Tazatelé mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese jovana@about-kids.cz.

Pokud se tazatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese jovana@about-kids.cz. Jestliže bude žádost tazatele shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost tazatele podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Používání souborů cookie a osobních údajů

Webové stránky společnosti ABOUT KIDS, s.r.o. využívají soubory cookie a podobné technologie, které ukládají informace do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Ty jsou obvykle uloženy v prohlížeči zařízení. Soubory Cookie používáme k tomu, abychom umožnili návštěvníkům přístup k různým funkcím na našich webových stránkách, rozlišili uživatele mezi sebou a analyzovali výkonnost našich webových stránek a využívali zájmově orientovanou reklamní kampaň zaměřenou na uživatele. To se do určité míry opírá o používání osobních identifikovatelných informací od našich uživatelů – jak je popsáno níže – a pomáhá nám vylepšovat naše webové stránky a zpřístupňovat digitální komunikaci našim příjemcům.
Návštěvníci našich stránek se mohou dobrovolně rozhodnout, jestli budou používat soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení. V nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit preference, které soubory cookie bude prohlížeč stahovat. Zde můžete také odstranit všechny existující soubory cookie, které jsou uloženy v prohlížeči nebo zařízení. Upozorňujeme, že pokud zablokujete všechny soubory cookie ve vašem prohlížeči nebo zařízení, může to mít za následek pokles výkonu a zhoršení funkčnosti našich (a dalších) webových stránek.

 

Účel souborů cookie na této webové stránce

Naše webové stránky používají soubory cookie vložené námi nebo třetími stranami pro následující účely:

Analýza: Využíváme soubory cookie k tomu, abychom počítali jednotlivé návštěvníky na našich webových stránkách a vypracovávali statistiky týkající se provozu a funkčnosti našich webových stránek. Software, který používáme, ukládá informace o počtu zobrazení jednotlivých stránek a informace o geografické poloze, zařízení, operačním systému a prohlížeči.

Přihlašovací služby: Pokud webová stránka nabízí možnost přihlašovacích služeb, uložíme ve vašem prohlížeči nebo zařízení identifikační číslo a čas přihlášení do souboru cookie. To umožňuje, že se po každém otevření stránky již nebudete muset přihlašovat znovu.

Zájmově orientovaná reklama online: Můžete se setkat s reklamou ABOUT KIDS, s.r.o. na jiných webových stránkách v důsledku souborů cookie umístěných na vašem prohlížeči nebo zařízení. Tyto informace nejčastěji vycházejí z prohlédnutého obsahu, informací o uživateli nebo zeměpisné polohy. Pomocí této metody se snažíme identifikovat vaše zájmy a inzerci vám přizpůsobit. Jedná se o remarketingovou technologii, která je produktem dodávaným externími dodavateli, jako je Google nebo Facebook.

Párové profily: Při vytváření párových profilů vycházíme z údajů o chování získaných z našich webových stránek. Na základě získaných znalostí o jedné skupině uživatelů představujeme těmto uživatelům nové segmenty s podobnými zájmy a chováním, jako je původní skupina uživatelů.

Chcete-li se dozvědět více informací o používání souborů cookie, které jsou na tomto webu, o tom, jak je používáme, o přístupu třetích stran a jaké informace ukládáme, prosím otevřete odkaz „Další informace“ níže na této stránce. Vzhledem k tomu, že někteří naši externí dodavatelé mohou také využívat naše soubory cookie pro informace, najdete jejich kontaktní informace rovněž níže na této stránce:

Hlídám to za Vás! Budeme Vás informovat, až bude produkt v požadované velikosti na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.